Seminarium magisterskie prowadzą: Prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka i Prof. UAM dr hab. Witold Płowiec.

Udział w seminarium można zgłosić pisząc na adres kpkonst@amu.edu.pl albo bezpośrednio na adresy prowadzących seminaria.

 
 
 
Zakład Prawa Konstytucyjnego