Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Prawa Konstytucyjnego obejmują następujące zagadnienia:

 1. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa i źródeł prawa
 2. Protokół i praktyka dyplomatyczna
 3. Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne
 4. Prawno-międzynarodowa ochrona cudzoziemców
 5. Konstytucyjna ochrona praw i wolności jednostki
 6. Relacje pomiędzy prawem polskim a unijnym
 7. Unijny konstytucjonalizm
 8. Ochrona praw i wolności jednostki w systemie Rady Europy
 9. Relacje pomiędzy prawami jednostki a doktryną islamską
 10. Prawa podatnika
 11. Horyzontalne stosowanie Konstytucji RP
 12. Postęp naukowy a prawa człowieka

The V4 Human Rights Review

Zakład Prawa Konstytucyjnego wraz z Czeskim Centrum Praw Człowieka i Demokracji, Uniwersytetem Eötvös Loránd (Węgry) i Comenius University w Bratysławie (Słowacja) uczestniczy w projekcie mającym na celu propagowanie wiedzy na temat praw człowieka, demokracji i rządów prawa w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4). W ramach tego projektu raz na kwartał będzie ukazywał się biuletyn informacyjny The V4 Human Rights Review dostępny na stronie www.v4humanrightsreview.org. Właśnie ukazał się pierwszy numer biuletynu. Zapraszamy do lektury i subskrypcji. Projekt finansowany jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 
 
 
Zakład Prawa Konstytucyjnego