Z przyjemnością informujemy, że w dniach 9-10 marca 2019 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych” organizowana przez Zakład Prawa Konstytucyjnego we współpracy z Kołem Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono z okazji XV-lecia jego działalności.

Pierwszego dnia Konferencji przeprowadzony zostanie panel ekspercki pt. „Blaski i cienie współczesnych systemów konstytucyjnych”, podczas którego będzie można wysłuchać wystąpień wybitnych polskich badaczy prawa konstytucyjnego oraz aktywnie uczestniczyć
w debacie.

Ponadto, w ramach paneli dyskusyjnych uczestnicy wygłoszą swoje referaty związane
z europejskimi ustrojami i stojącymi przed nimi wyzwaniami i zagrożeniami oraz przeprowadzą rozmowy dotyczące aktualnych problemów prawa konstytucyjnego w Europie. Dyskusja dotyczyć będzie również kondycji demokracji, relacji między prawem a polityką, oceny rozwiązań zastosowanych w poszczególnych europejskich systemach prawnych, poszanowania praw i wolności obywatelskich, świadomości praw i obowiązków oraz problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także sposobem postrzegania ustawy zasadniczej przez społeczeństwo.

Ze względu na międzyobszarowy charakter wydarzenia do zgłaszania abstraktów zachęcamy przedstawicieli każdej dziedziny naukowej, a w szczególności osoby zajmujące się prawem, prawem europejskim, administracją, politologią, ekonomią, bezpieczeństwem narodowym, stosunkami międzynarodowymi, historią oraz socjologią.

Wstępny harmonogram konferencji:

Dzień I (9 marca):
– uroczyste otwarcie Konferencji,
– obiad,
– panele dyskusyjne,
– panel ekspercki,
– kolacja,

Po części naukowej pierwszego dnia Konferencji, nastąpi część integracyjna, podczas której uczestnicy będą mieli okazję bliżej się poznać i dyskutować w swobodnej atmosferze kameralnego, klasycystycznego Pałacu.

Dzień II (10 marca):
– śniadanie,
– panele dyskusyjne,
– obiad,
– uroczyste zakończenie Konferencji.

Zgłoszenia udziału czynnego:

https://goo.gl/p16Tri
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 lutego 2019 roku.

Opłata:

Pełny udział w konferencji: maksymalnie 300 zł (może ulec zmniejszeniu). Opłata obejmuje pokrycie kosztu posiłków i noclegu. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest zgłoszenie udziału w tylko jednym dniu konferencji – opłata zostanie wówczas odpowiednio zmniejszona.

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny: +48-691-222-384 lub telefoniczny: ppb@amu.edu.pl

fot. w nagłówku: palace.amu.edu.pl

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

 

 
 
Zakład Prawa Konstytucyjnego